Vroegmoderne Tijd

De Vroegmoderne Tijd is de tijd waarin er een nieuwe tijd begint. Amerika wordt ontdekt, Europa krijgt te maken met religie oorlogen en de Wetenschappelijke revolutie vindt plaats. De Vroegmoderne Tijd begint met de Renaissance en eindigt aan het einde van de 18e eeuw bij de Franse Revolutie. Voor de Nederlanden was het een belangrijke tijd. De Nederlandse Opstand, de Gouden Eeuw en de Beeldenstorm vonden allemaal plaats in de Vroegmoderne Tijd.