Wie waren de keizers uit het Vierkeizerjaar?

In 68 na Christus eindigt het bewind van de beruchte keizer Nero. Na de dood van Nero blijft het Romeinse Rijk in totale chaos achter, tot Servius Galba de keizerlijke troon zich toe-eigent. Galba is de eerste van de vier keizers die in het jaar 69 n. Chr. de Romeinse troon zal bezetten, ook wel bekend als het Vierkeizerjaar.

Wat gebeurde er voorafgaand aan het Vierkeizerjaar?

Keizer Nero is in 68 n. Chr. al 14 jaar lang keizer. Nero wordt tegenwoordig nog steeds als een slechte, bloeddorstige en tirannieke keizer bestempeld. zijn daden (zoals het streng vervolgen van christenen en joden) zorgde ervoor dat de senaat hem uiteindelijk afzette. Hierop stak hij zichzelf neer met een dolk, en het Rijk bleef in chaos achter. Een van de personen die bij heeft gedragen aan de ondergang van Nero was Servius Galba. Hij was een van de verschillende Romeinen die een opstand tegen Nero begon. Het bestijgen van de troon door Galba ging echter niet zonder slag of stoot.

Keizer Galba
Romeinse munt met het portret van keizer Galba, bron: Classical Numismatic Group, Inc (CNG)

Keizer 1: Servius Galba

Galba zijn korte regeerperiode begon meteen roerig. Voordat hij überhaupt aankwam in Rome kwamen zijn troepen al in conflict met een oud legioen wat nog trouw was aan keizer Nero. In Rome kon Galba ook niet op een enthousiast onthaal rekenen. Hij verleende de Gallische stammen die hem in zijn strijd tegen Vindex hadden geholpen namelijk het Romeinse burgerschap. Ook jaagde hij de Praetoriaanse garde tegen zichzelf in het harnas door geen Donativum te schenken bij zijn aantreden. Een Donativum was een schenking van de Romeinse staat aan bepaalde groepen bij gelegenheden als het aantreden van een keizer. Verschillende troepen weigerden trouw aan Galba te zweren, en ook de senaat had het niet hoog op met hem.

Legioenen in Germania Superior, een Romeinse provincie, riepen op 2 januari 69 Vitellius uit tot imperator van Colonia Claudia Ara Agrippinensium (het huidige Keulen) uit. Galba reageerde hierop door Lucius Piso te adopteren. Dit was een gebruikelijke manier van Romeinse keizers om een opvolger te kiezen. De benoeming van Piso tot opvolger van Galba wekte weer woede op bij Marcus Otho. Otho was een van de samenzweerders die met Galba had samengewerkt om het regime van Nero omver te werpen. Otho had namelijk verwacht dat hijzelf geadopteerd zou worden door Galba omdat hij zoveel met hem had samengewerkt.

Keizer Otho
Romeinse munt met het portret van keizer Otho, bron: Ancient Coin Club of Los Angeles

Keizer 2: Marcus Otho

De wrok die Otho nu koesterde jegens Galba betekende het einde voor Galba. Otho besloot om een coup te gaan plegen om een einde te maken aan Galba’s bewind. De Praetoriaanse garde (de keizerlijke lijfwachten) werden door Otho omgekocht. Op 15 januari 69 kwam zijn coup in actie, en werden keizer Galba en zijn opvolger Piso vermoord. De senaat erkende vervolgens Otho als de nieuwe Romeinse keizer. Hij werd gesteund door de legers in Afrika en het oosten van het rijk. De troepen in Germania bleven echter trouw aan Vitellius.

De troepen van Vitellius vormden een ernstige bedreiging voor Otho. Dit omdat de troepen van Otho zich grotendeels op het Afrikaanse continent bevonden, en die van Vitellius ten noorden van de alpen. Op 14 april kwamen de troepen van Vitellius  en de Europese troepen van Otho betrokken in een grote slag bij Bedriacum. De ploegen an Otho werden volledig onder de voet gelopen. Voor Otho was deze nederlaag zo groot dat hij op 17 april 69 zelfmoord pleegde, en de keizerlijke zetel wederom leeg was.

Vitellius
Romeinse munt met het portret van keizer Vitellius, bron: Ancient Coin Club of Los Angeles

Keizer 3: Aulus Vitellius

Nadat Vitellius de troepen van Otho had verslagen rukte Vitellius op naar Rome, om daar als overwinnaar binnen te treden. Vitellius probeerde er eerst voor te zorgen dat hij niet impopulair zou worden door verschillende misstanden in Rome op te lossen. Ook droeg hij niet de Augustus-titel, maar nam hij een bescheidenere titel aan: consul perpetuus. Toch is de korte regeerperiode van Vitellius niet hierdoor gekenmerkt. Vitellius had er een handje van om gewoonten niet te respecteren, bezocht soms meerdere banketten per dag, en liet vooraanstaande mensen vermoorden.

Na acht maanden te hebben geregeerd kwamen in een aantal Romeinse provincies in opstand, en kozen voor Vespasianus. Er vond opnieuw een slag bij Bedriacum plaats, ditmaal tussen de troepen van Vitellius en Vespasianus. Opnieuw werden de keizerlijke troepen overwonnen, en daarop volgend trokken de troepen van Vespasianus naar Rome. Vitellius werd in Rome gevangen genomen, en publiekelijk gemarteld op het Forum. Zijn lichaam werd na het overlijden door Rome naar de Tiber gesleept.

Vespasianus
Romeinse munt met het portret van Vespasianus, bron: Ancient Coin Club of Los Angeles

Keizer 4: Titus Flavius Vespasianus

Na de dood van Vitellius werd Vespasianus de vierde, en laatste, keizer in het Vierkeizerjaar. Zijn regeerperiode begon meteen roerig met de tweede Bataafse opstand die hij moest onderdrukken. Hij voerde ook nieuwe belastingen in om het Romeinse rijk weer op te bouwen. De bekendste is de urinoir belasting. Volgens de overlevering zou de spreuk “geld stinkt niet” hier vandaan komen. Vespianus was de eerste keizer van het Flavische huis, en zou tot 79 heersen over Rome. Hij werd opgevolgd door zijn zoon: keizer Titus.

Bron Een kennismaking met de oude wereld - Lukas de Blois & Bert van de Spek

Laat een antwoord achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.